Employer branding

Les conseqüències de l’alimentació en el treball

Una bona o mala alimentació en el treball afecta directament la productivitat

La major part del nostre dia a dia i més de la meitat de la nostra vida la passem a la feina. Avui és impossible concebre una vida saludable sense uns bons hàbits en el treball que ens permetin mantenir una bona salut, estat d’ànim i fins i tot una bona productivitat.

En el cas de l’alimentació, els seus efectes tenen tantes conseqüències en el rendiment físic com en l’intel·lectual. De fet, una ingesta equilibrada i amb la freqüència adequada a la feina, sigui físic o mental, ajuda a mantenir el nivell d’energia necessari per desenvolupar amb èxit totes les tasques durant una jornada laboral. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un 20% dels empleats pot augmentar la seva productivitat seguint una alimentació saludable.

Per tots aquests motius, les empreses s’han centrat cada vegada més en promoure la salut i els hàbits dels seus empleats. Segons el Portal de Promoció de la Salut en el Treball del Govern d’Espanya, “promoure hàbits alimentaris saludables en l’empresa és bo tant per al treballador -per millorar la seva salut i el seu rendiment- com per a l’empresa -aconseguir més productivitat i menys absentisme-“.

No només es tracta de menjar bé sinó de com es menja. Un dels errors més freqüents és el fenomen SAD (stuck at desk o enganxat a l’escriptori, en anglès) que consisteix a menjar en la mateixa taula de treball. Aquest hàbit impedeix als empleats desconnectar i relaxar-se i afecta directament al seu rendiment. Per molt volum de treball que hi hagi, és important respectar un descans a mig matí i un altre al migdia per millorar el rendiment.

Per fomentar uns bons hàbits entre tots els empleats, les empreses han de desenvolupar un programa en dos fronts:

  • Recursos: Destinar recursos per millorar els hàbits substituint, per exemple, les màquines dispensadores de refrescs i begudes ensucrades per aigua i fruita.
  • Conscienciació: Valorar la bona alimentació per evitar males conductes com esmorzars de poca quantitat o menjars abundants que generen somnolència i redueixen el rendiment físic i mental.

Un estudi de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Food at work, destaca que els àpats saludables no han de considerar-se un luxe sinó que són fonamentals per a la salut, l’estat d’ànim i la productivitat dels treballadors. A més, segons l’OIT, “les inversions en promoció de l’alimentació es recuperen en reduir els dies de malaltia, els accidents laborals i en augmentar la productivitat”.

En definitiva, aconseguir un bon clima de treball i un rendiment òptim passa inevitablement per un foment d’hàbits saludables i d’una alimentació equilibrada dels empleats. Les empreses tenen un gran repte al davant per contribuir a la bona salut dels treballadors i, finalment, comptar amb persones més felices.

  • Employer branding
  • Experiencia del treballador
Cristina Fortes Responsable de PRL, CAE i Formació