Descripció de llocs de treball

Detectem les necessitats reals a cada lloc de la organització

Invertir esforços en les descripcions de llocs de treball serà un dels principals motors per poder assolir els objectius de la teva empresa, avaluar les persones per identificar el talent, així com dissenyar els plans de carrera més adequats a cada persona.

A Montaner&A alineem l’estratègia de les empreses amb les funcions dels equips, a partir dels mètodes d’anàlisi i descripció de llocs de treball adaptats a les dimensions i casuística de cada situació. No només ens centrem a elaborar una descripció dels llocs, sinó que a més identifiquem la millor manera de gestionar-les.

Proposem solucions orientades a resultats

Des de l’anàlisi en profunditat de les organitzacions, proposem estructures transversals, per processos o matricials:

  • Selecció de personal
  • Valoració dels llocs de treball
  • Formació
  • Pla de carrera
  • Avaluació
  • Estudis retributius

El nostre estil únic: model adaptat al client, flexibilitat durant el procés, comunicació constant amb el client i involucració de les persones.

En funció de cada projecte assignem l’equip que millor s’ajusta a les necessitats d’aquest. Generalment està compost per un consultor sènior, cap de projectes, consultor tècnic, responsable de comptes i staff tècnic-administratiu.