Gestió del canvi

T’acompanyem en el teu procés de transformació

Les empreses s’enfronten constantment a canvis que poden ser fruit de decisions empresarials o per causes alienes a l’organització. Canvis estructurals, tecnològics, de personal, d’objectius, i un llarg etcètera. Davant d’aquestes situacions els òrgans de direcció s’enfronten a decisions importants com definir als responsables de liderar el canvi o el paper que ha de jugar cada departament.

A Montaner&A som experts en l’acompanyament a organitzacions en processos de canvi, alineant els objectius empresarials amb les competències i interessos dels empleats segons el procés de visió compartida i arribant exactament on l’empresa pretenia arribar inicialment.

Canviar per millorar

Un canvi dins d’una organització es pot abordar de moltes maneres: no existeix una solució única. Et proposem que comparteixis aquest repte amb nosaltres i et farem una proposta a mida de les teves necessitats i de manera transversal a tota l’empresa.

Alineem sensibilitats, aportem una sistemàtica de treball, tutelem totes les etapes i creem grups de discussió a partir del que s’estableix al full de ruta.