Pla de comunicació

La comunicació interna com a avantatge competitiu

La comunicació interna és una eina estratègica capaç d’aportar una sèrie d’avantatges competitius indispensables. Cuidar i valorar la comunicació de la teva empresa és apostar pel futur.

Amb l’objectiu de gestionar i desenvolupar un pla de comunicació interna en el teu projecte, dissenyem un model útil i aplicable segons les teves circumstàncies particulars.

 

Gestiona la informació, cuida les relacions entre persones

Diferenciem tres fases clau en l’elaboració i el disseny del pla de comunicació:

  • En la primera part del disseny, el nostre objectiu serà descobrir quin és el model de comunicació interna que millor s’ajusta als teus objectius, cultura, polítiques i reptes.
  • Una vegada executat el pla, finalitzem la nostra col·laboració amb la transferència de la metodologia a l’empresa perquè ho pugui actualitzar i modificar internament.
  • Som formadors i consultors en temes de comunicació, el que ens facilita elaborar models que s’apliquen des del primer dia.