Per què treball temporal i treball precari no són sinònims

La falsa relació directa entre temporalitat i precarietat prové de l'associació que fem, com un automatisme, amb ocupacions de baixa qualificació i baixa remuneració. Dignificar el treball temporal significa prendre en consideració aquest tipus de contractacions com el que són: claus per a l'empresa.

En el marc de la crisi econòmica s’ha parlat moltes vegades de la creixent precarització del treball a Espanya. El concepte de temporalitat s’ha elevat sovint al de precarietat, encara que s’utilitzi un terme quantitatiu (la quantitat de temps de treball) com a sinònim d’un altre qualitatiu (les condicions laborals).

És evident que cal lluitar contra el treball precari però el focus per fer-ho a vegades no és l’adequat. No s’ha de fixar en la temporalitat, sinó en l’economia submergida, en els falsos autònoms, en la manca de seguretat en el treball o en els sous per sota del conveni.

Parlar de contracte temporal o contracte indefinit no hauria de ser motiu de cap mena de judici de valor. De fet, el treball temporal té importants punts forts:

  • Pot exercir de porta d’entrada al mercat laboral o de pas previ a l’entrada a l’empresa contractant.
  • Aporta una major capacitat d’adaptació a situacions canviants del treballador.
  • Ofereix oportunitats als treballadors amb dificultats per accedir a l’ocupació, per exemple, a joves que no compten amb experiència laboral.
  • El pas per diferents treballs suposa un aprenentatge constant per a un mercat dinàmic com l’actual.
  • Permet construir una xarxa de contactes professionals.

Part de la falsa relació directa entre temporalitat i precarietat prové de l’associació que fem, com un automatisme, amb ocupacions de baixa qualificació i baixa remuneració. Però la qualificació i els sous existeixen d’igual forma en els contractes indefinits. És més, des de 1996 hi ha una llei per la qual els sous dels treballadors temporals s’han d’equiparar als sous de l’empresa contractant.

El treball temporal a Espanya en xifres

Tenir clara aquesta diferència entre precarietat i temporalitat ens ajuda a llegir les dades i a prendre distància davant algunes afirmacions. Les xifres relatives al treball temporal a Espanya demostren la seva creixent importància en el nostre mercat laboral. Per exemple, l’Informe Anual del Banc d’Espanya 2016 assenyala que el 54% dels llocs de treball creats des de 2013 són temporals.

Quin és el futur del treball temporal? És preocupant, llavors, aquesta tendència a l’alça dels contractes de durada limitada? Per analitzar aquestes qüestions no podem oblidar el marc econòmic i les tendències del mercat. El sistema productiu és cada vegada més dinàmic i flexible, fruit de la digitalització, el que està potenciant relacions de treball col·laboratives. L’externalització de serveis, per tant, està permetent a les empreses adaptar-se a aquest entorn sense incórrer en grans costos ni canvis massius en les seves plantilles.

Des del punt de vista del treballador, tal com assenyala la Memòria del director general de l’OIT, el “treball per a tota la vida” està arribant al final, tant en els perfils de baixa qualificació com en els altament qualificats i amb grans salaris. En els perfils tecnològics, per exemple, hi ha una forta tendència cap al contracte temporal o per obra i servei. Una situació que s’està estenent a tots els sectors.

Treball temporal qualificat

El treball temporal és una tendència creixent que no s’ha d’associar a una baixa qualificació, com demostren, per exemple, les contractacions interim d’alta direcció, l’outsourcing de funcions estratègiques i especialitzats o els treballs col·laboratius a través del núvol. Dignificar el treball significa prendre en consideració aquest tipus de contractacions com el que són: claus per a l’empresa. Exigeix un gran coneixement del sector i dels candidats disponibles per part dels responsables de selecció, així com un enfocament que situï les persones en el centre.

Des de Temporal Quality, especialitzats en treball temporal, hem realitzat un estudi amb l’objectiu de millorar els nostres serveis i conèixer la visió dels mateixos candidats i empreses. S’han analitzat punts clau del procés de selecció: assessorament i acompanyament durant el procés, claredat i transparència de l’oferta, confiança i empatia de l’entrevistador, agilitat en la gestió administrativa, procés de l’entrevista, informació durant el procés i la consideració per altres ofertes.

Estudi de marca de Grup Montaner (2017)

La valoració mitjana ha estat de 3,6 sobre 5, la més alta entre les empreses de treball temporal estudiades. Ara estem estudiant els resultats per implantar millores en aquests processos de selecció perquè avui, més que mai, som conscients de la importància de dignificar el treball temporal, com una opció més de contractació.

  • Captació de talent
  • Experiencia del treballador
Joan Manel Montaner Director Grup Montaner