Lideratge d'equips

Desenvolupament competencial per la gestió d’equips

Desenvolupem les competències de management tant per comandaments intermedis com directius. Disposem de diferents nivells de profunditat de tal manera que els clients poden obtenir una visió global del management i incidir en aquelles competències més necessàries per a cada participant, tenint en compte sempre l’estratègia empresarial.

La nostra formació per directius aporta les eines necessàries per formar als futurs líders de la teva empresa, que parteixen tant d’una anàlisi competencial individual com de l’entorn en el qual s’ha d’actuar.

Potencia les habilitats dels teus directius

Així mateix, analitzem l’estratègia de l’empresa i fixem el punt de partida, els objectius generals i particulars així com la seqüència pedagògica més adient en cada cas. En els nostres cursos per directius trobaràs:

  • Plans d’acció basats en diagnòstics exhaustius.
  • Selecció de les habilitats impulsores de la teva empresa.
  • Transferència de les millores al lloc de treball.
  • Obtenció de resultats tangibles.
  • Consecució del màxim resultat de la teva inversió en formació.