Gestió del canvi

Cas d’èxit: Gestionar el canvi a les organitzacions per fer front davant l’ansietat

Les organitzacions afronten transformacions contínues: nou perfil de client, digitalització, evolució de la producció... Gestionar aquests canvis requereix una bona estratègia, amb una sòlida planificació, que permeti evitar qualsevol tipus d'estrès en l'estructura de l'empresa.

El desenvolupament de la crisi econòmica i l’expansió en tots els àmbits de la transformació digital són dos factors que han alterat la gestió i administració de les organitzacions. Cada vegada parlem més de “gestió del canvi” per fer front a aquesta nova conjuntura amb èxit i sense perjudicar l’estructura empresarial.

Com a punt de partida, la gestió del canvi fa referència a la presa de decisions que ens han de portar d’una situació de partida a una situació desitjada. Per aconseguir-ho cal estudiar cada cas en profunditat i de forma personalitzada: des del canvi en els objectius estratègics, l’adaptació a les noves tecnologies, reestructuracions en plantilles, sorgiment de nous tipus de consumidors… No dur a terme una adequada gestió del canvi en aquestes situacions pot significar greus conseqüències per al negoci.

Montaner & Asociados ens hem enfrontat recentment a un projecte de gestió del canvi aconseguint un gran èxit. L’empresa acabava d’incorporar un nou director general i comitè de direcció i el nou model, enfocament i estil de direcció estava generant forts desajustaments entre els alts càrrecs tant en l’àmbit emocional com operatiu.

Situació de partida

L’entrada del nou equip directiu havia suposat un gir de 180º al pla estratègic de l’empresa: es venia d’una experiència negativa amb l’anterior comitè, en què no hi havia unes directrius clares ni un rumb definit. El nou director general estava orientat 100% a resultats i amb idees clares de la direcció del negoci. El problema era traslladar les noves idees cap avall, ja que havien provocat desconcert entre la resta de l’equip i desdibuixat les tasques d’uns directius que semblaven perduts. S’havia produït una ruptura en la cultura empresarial vigent des de feia més de 10 anys, donant lloc a una situació d’estrès i bloc generalitzat.

La nova directora de RRHH, que fins ara havia exercit el càrrec de responsable de qualitat -ja que seguia mantenint-, es va recolzar en Montaner & Asociados per definir el seu nou departament, funcions i necessitats de personal. Així mateix, va sol·licitar ajuda per gestionar el canvi que suposava la nova situació empresarial per als directius i eliminar així el seu bloqueig.

La gestió del canvi

Vam realitzar sessions individuals i posteriorment una sessió grupal -en comptes del revés, tal com ens proposaven-, per conèixer a les persones mitjançant una entrevista apreciativa per visibilitzar les seves capacitats, pensaments i visió de futur. Era la millor manera d’entendre el problema real.

Després de les sessions individuals van sorgir 14 peticions sobre qüestions que els afectaven i que anàvem a tractar en la sessió grupal. Es van agrupar en 3 blocs:

  1. Entendre la situació: normalitzar la situació i analitzar quins eren els canvis que havia de fer cada un per adaptar-se, redefinint els seus rols i sortint de la seva zona de confort.
  2. Entendre a un mateix: detectar la causa dels bloquejos, el sorgiment d’emocions i l’aparició de l’estrès. Aquest bloc va permetre identificar els ancoratges emocionals i els disparadors (els factors que fan que actuem d’una manera determinada). D’aquesta manera, es van poder donar eines per resoldre els ancoratges negatius i estimular els positius.
  3. Entendre als altres: Dotar d’eines per identificar les personalitats i afrontar-les.

Resultats

Després de l’anàlisi es va desenvolupar un full de ruta que va identificar les accions que havien de dur a terme els directius per millorar. Actualment s’està realitzant el seguiment d’aquest full de ruta per garantir l’èxit de la gestió del canvi.

Amb el desenvolupament del projecte, han caigut nombroses barreres emocionals, per exemple, directius que afirmaven “no donar la talla” quan no tenien clars els objectius personals i, per tant, a l’altura que havien d’estar. També s’han detectat errades operatives de directius que, per exemple, realitzaven tasques d’operaris.

Després de l’anàlisi, s’ha treballat en una estratègia i planificació sòlida per gestionar els canvis organitzacionals. Sabem que estem en el bon camí i que ara l’organització està més preparada per afrontar qualsevol tipus d’estrès en la seva estructura.