La importància del llenguatge en els RRHH

El llenguatge pot arribar a determinar la forma en què conceptualitzem i classifiquem la realitat que ens envolta. En RRHH utilitzem encara avui termes ancorats en el passat i que hem de modificar per situar a les persones en el centre de l'estratègia.

La irrupció i expansió de les noves tecnologies ha canviat la nostra manera de parlar. Sovint fem servir expressions o generalitzacions que ajuden a camuflar mancances en el llenguatge. Les nostres explicacions no s’ajusten amb exactitud a la realitat i, al final, la comunicació resulta menys fluida i directa.

I és que el llenguatge és la principal forma en què els humans simbolitzem la realitat. De tal manera que quan desvirtuem el llenguatge, també modifiquem en major o menor mesura la nostra percepció de la realitat. El llenguatge és, de fet, no només un mitjà sinó també part del procés de construcció del missatge i indicador d’una realitat social. Segons la hipòtesi Sapir-Whorf, la llengua pot arribar a determinar completament o parcial la forma en què una persona conceptualitza, memoritza i classifica la realitat que l’envolta. Per tant, la forma de definir una situació pot afectar la nostra manera de comportar-o enfrontar-nos a ella.

Si posem la vista en el llenguatge en recursos humans, trobem algunes paraules que precisament malinterpreten la realitat, de manera que hauríem de canviar el seu ús. Per exemple, quan parlem de “recursos humans”, en realitat parlem de “persones” que, en si, no són cap recurs, sinó el centre de tota estratègia empresarial. Aquest concepte, juntament amb el de capital humà, va començar a utilitzar-se entre els anys 1910 i 1920 per referir-se als treballadors com un actiu del capital i un dels factors de producció. La realitat ara és diferent, així que, a l’hora de comunicar-nos, hauríem de fer servir la paraula “persones” en comptes de “recursos humans”.

Juntament amb aquest terme trobem molts altres que hem de canviar per fer un ús correcte del llenguatge en recursos humans. Per exemple:

  • “Reclutament”, una paraula molt lligada a l’entorn militar i que podem substituir per altres expressions com “atraure talent” que, sens dubte, expressen millor la voluntat de captar persones cap a la nostra empresa.

  • “Col·locació” o “recol·locació” és millor per parlar d’objectes en comptes de persones. Podem utilitzar “integració” o “reorientació professional” perquè l’objectiu amb les persones en una organització és atreure-i empoderar-les per créixer junts.

  • De la mateixa manera, quan parlem dels nostres superiors, és millor no referir-nos a ells com “comandaments” sinó com a “directius”. També el terme “cap” s’està transformant progressivament en “líder”, el que expressa també una voluntat d’acompanyar les persones.

La correcta comunicació en recursos humans és transcendental per transmetre els missatges adequats a les persones dins d’una organització. Hem de deixar enrere termes ancorats en el passat i utilitzar expressions que reflecteixin bé la realitat empresarial, situant a les persones en el centre de l’estratègia de negoci.