Habilitats relacionals

La negociació: un camí cap al creixement professional

Molts veuen en la negociació un moment dur, tens o poc confortable en el qual no se senten còmodes, però més enllà d'aquesta percepció, la negociació és un dels eixos sobre els que se sustenta el nostre desenvolupament professional.

Molts veuen en la negociació un moment dur, tens o poc confortable en el qual no se senten còmodes. Aquesta incomoditat es dóna perquè atribuïm al terme connotacions negatives (lluita, discussió, enfrontament), en lloc de pensar en el que realment importa d’una negociació (acords, resultats, empatis). Hem de canviar aquesta percepció i veure que, no només no té per què ser així, sinó que a més cada negociació probablement porta amb si algunes oportunitats molt interessants.

Pensem, a més, que la negociació no és una situació a la qual no estem acostumats. Negociem cada dia moltes vegades. I en cada una d’aquestes negociacions es presenten una infinitat de decisions i oportunitats potencials.

Negociem a la feina:

  • Amb la mateixa empresa (contracte laboral, pujada de salari, condicions)
  • Amb els clients (pressupostos, dates d’entrega)
  • En els projectes (els objectius, els temps de les accions, la metodologia)
  • Amb els nostres companys (sobre l’aire condicionat, els sorolls molestos, l’intercanvi de torns, etc.)

Negociem en el nostre dia a dia i en la nostra vida quotidiana:

  • Amb la nostra parella (el que dinarem o soparem, les tasques domèstiques, per seleccionar un canal de televisió, etc.)
  • Amb els amics (a l’escollir un restaurant, un viatge, una hora per quedar, etc.)
  • Amb els nostres fills (l’hora d’anar a dormir, el temps de jugar, les joguines que ha de tenir, el que ha de menjar)
  • Amb els nostres veïns (les despeses comunitàries)
  • En comprar/llogar un pis (el preu)

En cada una d’aquestes situacions les dues parts solen pretendre defensar la seva visió de la situació (la seva zona de confort) i tendeixen a intentar convèncer a la part contrària de què la seva visió és millor. Es tendeix a una visió contraposada quan en el fons el més probable és que s’amaguin grans oportunitats. I és que la negociació permet establir un nou marc en què les dues parts es veuen forçades a millorar, a redescobrir-se i aprendre.

Has pensat que potser quan negociem tenim la gran oportunitat de crear nous escenaris en els quals poder desenvolupar-nos? És a dir, “si unim el millor de la meva zona de confort i el millor de la teva, podrem gaudir d’un espai molt més gran, on tots podrem descobrir nous camins, tindrem més aire per respirar, i podrem créixer més i millor”.

És això possible? La resposta és sí. “Però és que això és molt difícil” pots pensar. D’acord, arribar a aquest punt implica precisament treballar de valent i esforçar-se en volen crear aquest nou escenari, aquesta nova “zona de confort” en què totes les parts implicades puguem sentir-nos segures i que ens aporti noves possibilitats de creixement i desenvolupament personal o professional.

Per tant, una negociació és una oportunitat els resultats de la qual van molt més enllà dels beneficis associats a l’acord, i és que tot el que pugui semblar que hem perdut en realitat ens pot permetre:

Aprendre: l’aprenentatge és sempre una conseqüència d’allunyar-nos de la nostra zona de confort i pot donar-se tant en l’àmbit relacional (aprenem a treballar en equip, a tractar amb persones, a empatitzar) com operatiu (el resultat pot ser el descobriment de noves metodologies, eines útils pel nostre dia a dia o l’adquisició de nous coneixements en l’àmbit professional) i per descomptat pot obrir-nos portes al desenvolupament de noves habilitats.

Potenciar la capacitat de les parts: si l’acord és adequat, permetrà a les parts obtenir uns millors resultats dels quals obtindrien actuant per separat.

Millorar la qualitat del resultat: no només permet fer més, sinó que permet fer-ho millor.

En definitiva, una negociació sempre es dóna a causa del fet que les dues parts pretenen millorar la seva situació i, si les dues parts actuen amb responsabilitat i transparència, difícilment no obtindran múltiples beneficis. Hem de perdre la por i gaudir, no només dels resultats, sinó del mateix procés de negociació.