HR Business Partner

Montaner&A: La nostra experiència ens avala

Els projectes HR Business Partner permeten unificar la visió estratègica de l'empresa i els seus objectius de negoci amb les polítiques de recursos humans, de manera que totes les esferes de l'empresa flueixin conjuntament i s'orientin en una mateixa direcció.

Sense dubte, l’experiència en projectes HR Business Partner duts a terme per Montaner&A, a més de ser molt positiva, és especialment enriquidora degut a la globalitat dels reptes que presenta i a l’amplitud i magnitud dels resultats als quals s’arriba mitjançant l’aplicació de les solucions adequades.

Sense anar més lluny, serveix com a exemple un dels últims reptes als quals ens estem enfrontant actualment. El projecte va començar a finals del 2016, quan es va posar en contacte amb nosaltres una empresa de l’àmbit de la indústria catalana de més de 250 treballadors. Van acudir a nosaltres amb la finalitat de crear la seva pròpia àrea de RRHH, de manera que el nou departament exerceixi d’agent de canvi.

Es requeria, per tant, una nova organització entre departaments i treballadors que garanteixi la consecució dels nous reptes de l’empresa. L’objectiu és que aquesta transformació es dugui a terme de la manera més eficient i la coordinació entre departaments i l’adaptació dels treballadors es faci com més ràpidament millor i de forma exitosa.

Seguint els passos i el calendari establert, avui podem dir que, fins al moment, hem aconseguit assolir tots els objectius previstos amb èxit:

 

  • Definició de l’Àrea de RRHH, missió i objectius
  • Definició de la missió, les responsabilitats i les atribucions i indicadors per les posicions de Direcció de l’Àrea de RRHH i Responsable de RRHH
  • Selecció i incorporació del nou responsable, que hem seleccionat i incorporat a l’organització
  • Valoració i definició dels projectes per l’àrea
  • Identificació, conjuntament amb Direcció, dels projectes que són prioritaris i van alineats amb el pla estratègic per ser desenvolupats en el període en curs.
  • D’aquesta forma, hem definit totes les línies mestres i assentat les bases que dirigiran de forma organitzada el canvi estructural al qual està sotmès l’empresa.

 

Generalment, les finalitats de la nostra col·laboració en projectes HR Business Partner són diverses, però totes convergeixen en una idea clau: que l’àrea de RRHH sigui un referent i actuï com agent de canvi.

Aquest tipus de col·laboració requereix sempre un plus de personalització a cada pas i a cada empresa. Tot i això, basant-nos en el nostre expertise, som capaços d’avançar-nos i dissenyar quina és la millor manera de generar, professionalitzar, desenvolupar o consolidar l’àrea de RRHH perquè aquesta sigui promotora del canvi conjuntament amb Direcció General.

  • Estratègia empresarial
  • HR Business Partner
  • Objetius de negoci
  • Recursos Humans
Susana Rosello Directora de Selecció Nacional