Employer branding | Outplacement

Com convertir l’outplacement en una palanca d’employer branding

L'experiència de l'empleat en una empresa no només cobreix la seva entrada i evolució professional, també la seva sortida. En aquest marc, l'outplacement pot esdevenir un recurs interessant per impulsar l'employer branding.

Una estratègia d’employer branding completa té en compte totes les fases de l’experiència de l’empleat, des de la primera presa de contacte amb l’empresa fins a la seva sortida o desvinculació de forma voluntària, per jubilació o per acomiadament -individual o col·lectiu-.

Quan es produeix una sortida voluntària el primer pas és analitzar les causes que han portat a la persona a prendre la decisió. No és el mateix canviar per complir un objectiu personal que no pot realitzar-se dins de l’empresa, que per una falta d’entesa interna. En aquest cas, serà important valorar què ha passat i quines mesures cal dur a terme perquè no torni a passar.

Davant d’una jubilació, s’espera habitualment que la relació sigui cordial i no comporti dificultats. En canvi, amb un acomiadament la situació és més delicada, especialment si es tracta d’un cessament col·lectiu i dolorós per al treballador. En aquest cas cal tenir en compte dos factors:

  • El factor humà que comporta compartir la càrrega emocional amb l’empleat per facilitar la seva sortida en la mesura del possible.

  • El factor empresarial que implica directament a la marca: un treballador mal acomiadat pot afectar seriosament a la reputació de l’empresa.

En aquest marc emergeix la importància una estratègia d’outplacement com a solució, permetent, en l’àmbit humà:

  • Mostrar comprensió cap a la situació del treballador

  • Demostrar interès de l’empresa en el seu futur

  • Oferir solucions a curt, mitjà i llarg termini

  • Ajudar a millorar les competències de l’empleat

  • Impulsar un desenvolupament en un entorn laboral potser més adequat a les habilitats de la persona

I nivell empresarial, l’outplacement:

  • Ofereix seguretat i imatge de marca a les persones que continuen en l’organització.

  • Mostra a l’empresa com una marca implicada en la vida dels seus empleats, fins i tot després de la seva sortida, sumant valor i confiança.

  • Reflecteix una imatge positiva que contribueix a la captació de talent.

Una bona estratègia d’outplacement millora l’eficiència tant del treballador com de l’empresa. Acompanyar les persones en tot el seu cicle dins de l’empresa no només impulsarà el seu desenvolupament professional sinó també el valor de la marca amb el talent.