Desenvolupament professional

Per què el treball temporal i treball precari no són sinònims

Temporalitat i precarietat no tenen una relació directa. La qualificació exigida i les diferències salarials existeixen d'igual manera en els contractes indefinits i en els contractes temporals.

L’altre dia llegia un article publicat a El Confidencial en el qual es parlava de la creixent precarització del treball a Espanya. Vaig observar, una vegada més, com el concepte de temporalitat s’elevava al de precarietat. No deixa de ser curiosa la utilització d’un terme quantitatiu (temporalitat: quantitat de temps) com sinònim d’un altre qualitatiu (precarietat: condicions laborals).

En efecte, el treball precari existeix, està estès i s’ha de lluitar contra ell. Però no sembla que el focus per acabar amb ell sigui l’adequat. El focus no hauria de fixar-se en la temporalitat sinó en l’economia submergida, en els falsos autònoms, en la falta de seguretat a la feina o en els sous per sota del conveni i un llarg etcètera.

Parlar de contracte temporal o contracte indefinit, no hauria de ser motiu, a priori, de cap tipus de judici de valor, ja que cada un compleix les seves funcions, no són el “treball bo” o el “treball dolent”. El treball temporal, sense anar més lluny, té alguns punts forts que s’han de reconèixer, dels quals destaco:

 • Sovint exerceix de porta d’entrada al mercat laboral o és un pas previ a l’entrada a l’empresa en qüestió.
 • La flexibilitat que aporten els treballs temporals pot aportar una major capacitat d’adaptació a situacions canviants al llarg de la vida del treballador o d’un període determinat.
 • Molts treballadors amb dificultats per accedir a feina troben oportunitats mitjançant el treball temporal. Un exemple clar en aquest sentit pot ser el cas dels joves, a qui se’ls demana una experiència laboral que poden adquirir mitjançant aquest tipus de contractació.
 • El pas per més treballs a diferents empreses, permet un aprenentatge constant, quelcom importantíssim en un marcat laboral canviant com el d’avui.
 • Poden ser molt útils per construir una xarxa de contactes professionals. En aquest cas, sovint molt per sobre de les possibilitats que presenten els contractes fixos.

Part d’aquesta falsa relació directa entre temporalitat i precarietat prové de l’associació que fem, com un automatisme, amb feines de baixa qualificació i baixa remuneració. Però la qualificació i els sous existeixen d’igual manera en els contractes indefinits. És més, ens oblidem en moltes ocasions que, des de 1996, per llei, els sous dels treballadors temporals s’han d’equiparar als sous de l’empresa contractant.

El treball temporal a Espanya en xifres

Tenir clara aquesta diferenciació fonamental entre precarietat i temporalitat ens ajuda a llegir les dades i prendre distància davant algunes afirmacions. Tots tenim clar que les xifres relatives al treball temporal a Espanya mostren la seva creixent importància en el nostre mercat laboral. L’Informe Anual del Banc d’Espanya 2016 assenyalava que el 54% dels llocs de treball creats des de 2013 són temporals.

Aquesta dada, per si sola, com he anat dient, és massa opaca per a establir conclusions. I si tot aquest 54% de llocs de treballs temporals està responent a les expectatives dels treballadors? No ho podem saber només amb aquesta dada.

Present i futur del treball temporal

Quin és el futur del treball temporal? És preocupant aquesta tendència a l’alça dels contractes de durada limitada? Per analitzar aquestes qüestions no podem oblidar el marc econòmic i les tendències del mercat. El sistema productiu es veu cada vegada més obligat a adaptar-se a continus canvis, el que li exigeix una gran flexibilitat i està potenciant cada vegada més relacions de treball col·laboratives. Per tot això, l’externalització de serveis està permetent a les empreses adaptar-se sense incórrer en grans costos ni canvis massius a les seves plantilles.

Des del punt de vista del treballador, tal com assenyala la Memòria del director general de l’OIT sobre la Iniciativa del centenari relativa al futur del treball, està arribant a la seva fi el “treball per tota la vida”. I això serà així a tots els nivells, tant en els perfils de baixa qualificació com en els altament qualificats i amb grans sous. En aquests moments, de fet, ja estem en aquest punt. A l’article “Com trobar aquells anhelats candidats experts en tecnologia” ja apuntàvem la tendència dels perfils tecnològics cap al contracte temporal o per obra i servei, quelcom que s’està estenent irremeiablement a tots els sectors i que ha portat a la CEOE a demanar carta blanca per les empreses per donar tota la flexibilitat possible a la contractació temporal.

Treball temporal qualificat

És una tendència. Oblidem ja aquesta associació mecànica que per molts uneix temporalitat i baixa qualificació. Pensem per exemple en l’outsourcing de funcions estratègiques o especialitzades, en contractacions interim d’alta direcció, en autònoms i treballadors “per projectes” o en treballs col·laboratius a través del núvol. Pensar en tots ells no s’associa a la precarietat, oi? Doncs ells també tenen un contracte temporal! I no sembla que sigui una tendència passatgera. Ha arribat l’hora, llavors, de donar al treball temporal el tracte que es mereix i dignificar-lo, en contraposició al treball precari, que no el volem per res.

Temporal Quality: la companyia millor valorada en treball temporal, superant les grans competidores

Dignificar el treball temporal significa prendre en consideració aquest tipus de contractacions com el que són: claus per l’empresa. Per tant, exigeix un gran coneixement del sector per part dels responsables de selecció així com dels candidats disponibles i per descomptat requereix un enfocament que posicioni en tot moment les persones al centre. En aquest sentit, des de Temporal Quality, l’empresa especialitzada en treball temporal de Grup Montaner, amb l’objectiu de millorar els seus serveis i conèixer la visió dels mateixos candidats supera totes les grans competidores del sector.

Estudi de marca de Grup Montaner (2017)

Aquest estudi ha analitzat diversos punts clau del procés de selecció tals com:

 • Assessorament i acompanyament durant el procés
 • Claredat i transparència de l’oferta
 • Confiança i empatia de l’entrevistador
 • Agilitat en la gestió administrativa
 • Procés de l’entrevista
 • Informació actualitzada durant el procés
 • Ser considerat per altres ofertes

De tots aquests aspectes fonamentals s’ha obtingut una valoració mitjana de 3,6 sobre un total de 5, sent la més alta entre les empreses de treball temporal estudiades. Tot i així, no ens conformem, i ja estem estudiant els resultats per implementar millores que optimitzin encara més aquests processos. Avui, som més conscients que mai de la importància de dignificar el treball temporal, com una opció més de contractació.

 • Captació de talent
 • Competències
 • Experiencia de l'empleat
 • Experiencia del treballador
 • Recursos Humans
 • Recursos Humans
Joan Manel Montaner Director Grup Montaner