Processos de selecció

La personalitat del candidat, clau en els processos de selecció

Analitzar la personalitat del candidat és un element clau que s'ha d'articular en un procés de selecció juntament amb la seva experiència i competències.

En la recerca del candidat ideal, el factor principal que es tenen en compte és que reuneixi uns coneixements i competències tècniques específiques. No obstant això, la recerca d’acord amb aquests paràmetres pot no ser sempre suficient.

En un procés de selecció, no només estem integrant una nova peça en l’engranatge productiu, sinó que estem modificant l’equip de treball. El nou empleat o empleada interactuarà amb la resta de l’equip, els seus superiors, els seus clients o proveïdors i el seu entorn. L’experiència i les competències tècniques ens asseguraran, per tant, que el candidat sabrà fer la seva feina, però no sabem si la comunicació amb la resta de l’equip serà l’adequada, si s’adaptarà a l’organigrama i metodologies de l’empresa o, simplement, si es durà bé amb els seus companys generant un bon clima de treball.

Quan la comunicació i la relació no és bona, baixa la productivitat i la qualitat del treball. Un candidat que no encaixi suposarà un fracàs en el procés de selecció. Per aquest motiu, és important analitzar la personalitat del candidat i definir el caràcter idoni per al lloc per al procés de selecció. En aquest sentit, hi ha molta feina per fer des del primer contacte amb el candidat.

En una entrevista de treball difícilment podem aprofundir en la personalitat del candidat i en els trets personals per al lloc. Cal marcar uns objectius i estudiar cada cas en profunditat per:

 • Diagnosticar la personalitat dels membres de l’equip.
 • Estudiar la personalitat i expectatives del responsable directe.
 • Avaluar l’entorn laboral, tant físic com les tasques i relacions que ha de mantenir l’empleat en el seu dia a dia.
 • Identificar la personalitat idònia que estem buscant i relacionar-la amb la dels candidats que tenim.

El resultat ha d’articular-se amb l’experiència, coneixements i competències del candidat per conduir el procés de selecció amb èxit. És important dur a terme aquesta exploració multinivell. A Montaner & Asociados, per exemple, tenim una metodologia pròpia, el test BSM (Bateria de Selecció Múltiple) que permet valorar al candidat des de totes les perspectives que poden afectar el seu rendiment, segons els requisits del lloc de treball i de la persona.

Al final, l’objectiu és minimitzar la incertesa en la contractació coneixent millor la personalitat del candidat i, per tant, aconseguint major satisfacció en la relació laboral, tant del client com del nou empleat.

 • Contractació
 • Descripció llocs de treball
 • Equips de treball
 • Headhunting
 • Personalitat del candidat
 • Processos de selecció
 • Test de personalitat
Eva Espinosa Responsable de selección