Avaluacions

Coneix el talent de la teva empresa, potencia les seves habilitats, millora la teva organització

Conèixer les capacitats dels empleats i el que poden aportar a l’organització és clau per proporcionar-los les eines i l’entorn necessari per aconseguir la màxima productivitat.

Una correcta avaluació de les persones i els equips de treball en els diferents moments de la seva vida professional es tradueix en una millora dels resultats.

Saps de quin talent disposes? Saps què fer amb ell? Saps com desenvolupar-lo?

 • Detectem i desenvolupem el talent exclusiu de la teva empresa.
 • Realitzem avaluacions a mesura dels teus reptes i del teu equip.
 • Anticipem la productivitat i rendiment dels empleats en procés de promoció interna o en procés de selecció.
 • Mesurem les competències i el potencial de les persones, així com els seus interessos, motivacions, i ho contrastem amb l’estratègia empresarial i els objectius de negoci.
 • Incorporem plans de desenvolupament competencial personalitzats a cada persona i lloc.
 • Disposem d’eines pròpies i de gran fiabilitat que faciliten la presa de decisions.

Posem a la teva disposició les millors eines

Assesstment Center: Anticipa la productivitat dels teus empleats

Es tracta d’un mètode que és capaç d’anticipar la productivitat i rendiment d’un empleat que, o bé es troba en un procés de promoció interna o en procés de selecció. Per això, s’apliquen una sèrie de proves capaces de mesurar les competències i potencial de les persones, tant de manera individual com grupal, amb els seus corresponents plans de desenvolupament i fulls de ruta.

 

Test competencial BSM©: Presa de decisions més segures

Per tal de prendre decisions més encertades relatives a plans de formació, promocions internes i plans de carrera, reorganització d’equips, compensació i retribució o retenció del talent, apliquem el test BSM, un producte exclusiu creat per Montaner & Associats el 2001 i utilitzat en més de 50.000 avaluacions que t’ajudarà a mesurar les competències d’una persona.

 • Totalment on-line i fàcil d’aplicar.
 • Flexible pel que fa a factors i angles d’avaluació.
 • Disposa de fins a cinc nivells d’avaluació i 36 factors competencials.
 • Permet escollir les persones i el rang d’avaluació (autoavaluació, 90º, 180º, 360º).
 • Possibilita la inclusió d’avaluadors externs (clients, proveïdors, partners).
 • Ofereix resultats clars i accessibles, perfectes per la presa de decisions.