Interim management

Afronta els processos de canvi amb les màximes garanties

Avui les empreses s’enfronten a constants canvis i imprevistos. L’aparició d’un nou projecte o un canvi estructural a l’empresa poden fer necessària la contractació d’un professional extern altament qualificat, durant un temps determinat, capaç d’assumir el lideratge en els processos de canvi que requereixi l’organització. La finalitat serà sempre aconseguir els objectius en el termini indicat i de la manera més eficient possible.

La confiança de comptar amb un company expert en projectes interim

Les situacions que presenten grans canvis, sovint poden resultar desconcertants i poden generar incertesa i problemes d’organització a les empreses. Minimitzar els efectes del canvi i transformar les dificultats en oportunitats és la nostra raó de ser. Som el company de viatge ideal perquè:

 

  • Sabem motivar als professionals més indicats per assegurar l’èxit del canvi.
  • Seleccionem perfils que ofereixin una visió estratègica pel negoci.
  • Àmplia experiència en la contractació d’interim managers de perfil funcional (gestió de projectes), sectorial o relacional.
  • Estem especialitzats en les següents àrees funcionals de la Indústria i els Serveis: Enginyeria, IT & Digital, Project Management, Finances i RRHH.