Outplacement

Converteix un canvi en l’empresa en una oportunitat per a les persones

Una estratègia centrada en l’empleat es manté fins i tot en el moment de la seva desvinculació amb l’empresa. Analitzem, definim i executem estratègies de recol·locació i reubicació de persones, acompanyant-les en poc temps cap a noves oportunitats.

Els nostres serveis inclouen:

  • Facilitar la inserció laboral dels teus empleats en fases de recol·locació, aprofitant tot el seu potencial

  • Garantir la reputació de les persones en el mercat de treball

  • Adaptació a qualsevol tipus de perfil professional i pla de carrera