Outplacement

La millor solució per a la teva empresa, la millor oportunitat per a les persones

Una estratègia centrada en l’empleat es manté inclús en el moment de desvinculació d’aquest amb l’empresa. Per això, analitzem, definim i executem estratègies de recol·locació o reubicació del personal. Acompanyem les persones en la transició cap a noves oportunitats optimitzant els temps d’espera al màxim i afavorint la bona imatge de l’empresa.

  • Facilitem la reinserció laboral.
  • Garantim la reputació dels empleats dins del mercat de treball.
  • Donem suport i acompanyament perquè les persones siguin capaces de desenvolupar-se i aprofitar tot el seu potencial.
  • Ens adaptem a qualsevol tipus de perfil i pla de carrera.