Desenvolupament professional

Tres tendències per l’avaluació de l’exercici professional

L’avaluació d'acompliment contribueix al desenvolupament professional de les persones. Amb l'objectiu d'impulsar aquesta eina i facilitar la comunicació multidireccional dins de les organitzacions, el sector està apostant per tècniques de coaching que fomenten la retroalimentació.

La comunicació interna a les organitzacions s’ha convertit en un element clau en les estratègies de recursos humans per apropar-se a les persones i impulsar l’orgull i pertinença entre empleats. El primer pas és la comunicació en cascada unidireccional. No obstant això, quan es porta a terme una comunicació directa, basada en la confiança a tots els nivells, la productivitat creix significativament.

Les avaluacions d’acompliment s’han convertit, en aquest marc, en una eina de retroalimentació molt poderosa que, fins i tot pot generar-nos un important avantatge competitiu. En els últims anys, a més, estan prenent protagonisme tècniques provinents del coaching que fomenten la comunicació bidireccional i faciliten l’intercanvi d’informació.

1. Feedback constructiu

El feedback constructiu es pot potenciar mitjançant tècniques que promoguin l’intercanvi d’informació, impressions i plantejaments entre persones d’una mateixa organització, per facilitar canvis i millores. Permet corregir errors o vicis inconscients d’empleats o equips de treball que s’adquireixen amb el temps. Els avantatges que suposa aquesta tècnica són:

    • Més autoestima i seguretat a curt i llarg termini

    • Sentiment de pertinença perquè tothom té veu

    • Eliminar comportaments negatius que no són productius a través d’una crítica constructiva

    • Més confiança entre els diferents nivells de l’organigrama

2. Feedforward

Mentre el feedback es centra en la interacció del moment com a eina pel canvi, el feedforward es basa en preveure quina serà la millor manera d’actuar davant d’una circumstància futura. Es tracta d’una metodologia creixent que, si bé se segueix nodrint de la retroalimentació, donar molta importància a les oportunitats que pot oferir el futur. Els avantatges amb aquesta tècnica per a avaluacions d’acompliment és que està orientat a obtenir una solució i la resposta que es rep és sempre positiva perquè els participants estan més receptius.

3. Avaluació 360º

Aquesta tècnica és la més completa per a realitzar avaluacions d’acompliment, combinant el feedback i el feedforward. Basa la seva eficàcia en l’avaluació de competències a través del feedback, orientat a la millora de futur.

L’avaluació 360º ajuda a tenir una visió més àmplia per prendre millors decisions sobre temàtiques fonamentals com promocions internes, plans de formació o retenció del talent, perquè suma de diferents perspectives dins i fora de l’organització. En conjunt ofereix una avaluació de l’acompliment de la persona molt completa.

Les tècniques de retroalimentació de coaching són un excel·lent recurs per avaluar l’acompliment de persones i equips. És important aprofitar les seves oportunitats en el desenvolupament professional, la productivitat o la cultura corporativa per aconseguir un avantatge competitiu.